• Budynek OSP
  • http://wowslider.net/
  • Oddział OSP
Budynek OSP1 Z lotu ptaka2 Oddział OSP3
cssslider by WOWSlider.com v8.7

Szkoła Podstawowa

Strona główna / Szkoła Podstawowa

Statut SP w Kosowach 2017

Program wychowawczo – profilaktyczny SP w Kosowach


Informacja
Od lipca 2019 roku istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z zajęć sportowych- treningów przez dzieci w wieku przedszkolno- szkolnym. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego trenera. Odbywać się będą 1 raz w tygodniu przez 1h 15 minut na boisku klubu sportowego Orzeł- Kosowy. Dopasowane będą do potrzeb i zainteresowań uczestników. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie do końca czerwca 2019 roku ( tel.511207754/trener lub tel.607378149/ prezes klubu).


Informacja

7 czerwca 2019 r. ( tj. piątek) o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie dla rodziców dotyczące organizacji ( w tym kosztów) uroczystości nadania szkole im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz przedstawienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki.

Prosimy o liczne przybycie na spotkanie.


Informacja
Zgodnie z sugestiami rodziców, wspólnie z uczniami i nauczycielami ustalono motto oraz wizerunek nowego patrona szkoły, tj.ks.Jerzego Popiełuszki. W związku z powyższym prosimy do 15.05.2019r.( tj. do środy) o zgłoszenie swoich uwag.

 Motto: „ ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”

 


Informacja
29 kwietnia 2019r. ( tj. poniedziałek ) od godz. 14:30 będzie możliwośc spotkania z wychowawcami w związku z wywiadówką, a o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie ogólne dotyczące organizacji Dnia Dziecka oraz bieżących spraw szkoły.


Informacja

23.01.2019r. ( tj. środa ) o godz. 16:00 odbędzie się wywiadówka poprzedzona spotkaniem ogólnym dotyczącym bieżących spraw szkoły .


Informacja

21.11.2018r. ( tj. środa ) o godz. 16:00 odbędzie się wywiadówka poprzedzona spotkaniem ogólnym dotyczącym bieżących spraw szkoły .


Informacja

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019:
– składka na ubezpieczenie NNW dzieci wynosi 40,00zł. Prosimy zainteresowanych rodziców o  wpłatę powyższej kwoty do 15.10.2018r.
– składka na Komitet Rodzicielski wynosi 40,00zł. Prosimy o wpłatę wymienionej kwoty do 23.11.2018r.


W nowym roku szkolnym 2018/2019


Rozpoczęliśmy kolejny rok wytężonej pracy w Szkole Podstawowej w Kosowach.
Pragniemy, by był to czas bezpiecznej i efektywnej nauki, dającej satysfakcję uczniom, rodzicom i nauczycielom.
Jedność i współdziałanie mogą być gwarantem, że odkrywanie tajemnic otaczającego świata i wędrówka po jakże zawiłych meandrach wiedzy doprowadzą do edukacyjnego sukcesu i uznania otoczenia.

DYREKCJA I PRACOWNICY SP W KOSOWACH


Informacja

Dnia 17.09.2018r. ( tj. poniedziałek ) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne. Celem spotkania będzie omówienie zasad współpracy, zapoznanie z dokumentacją szkoły, ustalenie składki na Komitet Rodzicielski oraz sprawy różne w roku szkolnym 2018/2019.


Szkoła Podstawowa w Kosowach od roku szkolnego 2017/2018 jest ośmioklasową publiczną szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym.

Dyrektorem szkoły od roku szkolnego 2009/2010 jest pani Bożena Bajor-Kwaśnik. Placówka dysponuje salami dydaktycznymi dla każdego oddziału, a także pracownią komputerową ze stałym dostępem do Internetu, mini salą gimnastyczną, biblioteką, boiskami do piłki ręcznej i nożnej. Zajęcia w placówce odbywają się w systemie jednozmianowym. W okresie jesienno-zimowym organizowany jest dowóz. Przy szkole działa świetlica wiejska.

Nauczyciele prowadzą rożne koła zainteresowań. Umożliwiają one rozwój pasji, talentów oraz umiejętności uczniów, którzy odnoszą sukcesy podczas egzaminów zewnętrznych, a także w konkursach artystycznych, przedmiotowych i sportowych na szczeblu gminy, powiatu, a także rejonu.

Szkoła w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne oraz rewalidacyjne.

Kadra pedagogiczna pracuje w oparciu o nowoczesne metody, wykorzystuje technologię informacyjną, doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, a także podnosi swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe.

Szkoła współpracuje z innymi placówkami oświatowo-kulturalnymi z terenu gminy, a także zewnętrznymi grupami artystycznymi, organizacjami społecznymi i lokalnymi działającymi na rzecz oświaty. Od lat organizuje imprezy i uroczystości z udziałem społeczności wiejskiej. Angażuje się w różnego typu akcje charytatywne, programy i projekty unijne.

Wyróżniamy się spośród innych organizowaniem licznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych, kulturalno-rekreacyjnych oraz wyjazdów na ścieżki edukacyjno-przyrodnicze.

W naszej szkole najważniejszym dobrem są nasi uczniowie oraz ich rodzice i najbliżsi. Staramy się wszechstronnie rozwijać naszych wychowanków, a także traktować każdego z nich indywidualnie. Gwarantujemy miłą, przyjazną i serdeczną atmosferę sprzyjającą edukacji i wychowaniu do wartości.

Gorąco zapraszamy!

KONTAKT

adres
Szkoła Podstawowa im. Stefana Olszowego w Kosowach
ul. Szkolna 108, 36- 147 Niwiska

telefon
17-22-78-164

e-mail
sp_kosowy@o2.pl